Katolec Global Logistics

Dự án Katolec Global Logistics Việt Nam - Xây dựng nhà kho mới
Chủ đầu tư - Katolec Corporation (Nhật Bản)
Địa điểm - Khu công nghiệp Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam
Tổng vốn đầu tư: 65 triệu USD
Mục tiêu dự án - kho bãi và lưu trữ hàng hóa tại Hà Nam
Hạng mục công ty phụ trách - Thi công toàn bộ công việc cơ

bài viết liên quan

Khu căn hộ vịnh đảo CT07A

Khu căn hộ vịnh đảo CT07A

Dự án Katolec Global Logistics Việt Nam - Xây dựng nhà kho mới Chủ đầu tư - Katolec Corporation (Nhật Bản) Địa...
Nhà nghỉ nghiệp vụ Hồ Tây

Nhà nghỉ nghiệp vụ Hồ Tây

Dự án Katolec Global Logistics Việt Nam - Xây dựng nhà kho mới Chủ đầu tư - Katolec Corporation (Nhật Bản) Địa...
Sea Stars Hạ Long

Sea Stars Hạ Long

Dự án Katolec Global Logistics Việt Nam - Xây dựng nhà kho mới Chủ đầu tư - Katolec Corporation (Nhật Bản) Địa...